Sotningsdistriktets logotyp
Skorstensfejaremästarnas riksförbund loggaFR2000 certifikat

Kom in i friska luften

Vi tillbringar upp till 90% av vår tid inomhus. En god inomhusmiljö är viktig för vår hälsa och vårt välbefinnande. Syftet med ventilation är bland annat att föra bort fukt samt förorenad inomhusluft och ersätta det med frisk uteluft.

Du kan som privatperson använda dig av ROT avdrag vid arbetskostnader som rör ventilationen.

Fördelar med att se över ditt ventilationssystem

Ett injusterat, rengjort och effektivt ventilationssystem sparar energi. En god ventilation förebygger att fukt tränger in i byggnaden och orsakar svamp eller mögelangrepp, och ökad ventilation är en vanlig åtgärd vid problem med till exempel radon. I dagsläget finns inga krav på återkommande kontroll och rengöring av ventilation i småhus men det kan ändå finnas ett behov av att regelbundet se över sitt ventilationssystem för att säkerställa att det fortfarande fungerar som det ska.

Våra tjänster inom ventilation

Vi erbjuder de flesta tjänster inom ventilation, och vi har även möjlighet att utföra dem vid samma tillfälle för att du som kund ska känna dig väl omhändertagen.

Ventilationsrengöring

Frånluftsrengöring i badrum

Ett rent ventilationssystem ger renare luft

Ett smutsigt ventilationssystem gör att luften inte kan passera obehindrat, vilket är en förutsättning för att ventilationen ska fungera. Beroende på vilket system du har kan det bidra till att systemet behöver jobba hårdare än nödvändigt som i sin tur kostar mer energi.

Smutsiga ventilationskanaler gör även att du inte får bort den förorenade luften lika snabbt. Resultatet kan bli kondensbildningar, fuktskador och ökad risk för luftburna besvär.

Rena kanaler gör skillnad

Frånluftskanaler är till för att transportera bort fukt, damm och "gammal luft" för att inomhusklimatet ska bli så friskt som möjligt. Därför är det viktigt att hålla koll på sina ventiler för att se till att de håller sig öppna och rena. Är kanalerna täppta av smuts och damm kan det långsiktigt även göra skada på din fastighet i form av mögel. Vi rekommenderar att utföra ventilationsregöring vart 4 - 5 år för att säkerställa att systemet fungerar och är fritt från föroreningar.

Täppt frånluftskanal
Rengjort frånluftskanal

Rengöring av spisfläkt och imkanal

Vi rengör din spisfläkt och imkanal från brännbara beläggningar som smuts, damm och fett för att minska risken för uppkomst av brand och irriterande matos.

Detta var tidigare lagstadgat, men rekommendationen kvarstår att rengöra spisfläkten och imkanalen regelbundet. Du kan själv underhålla systemet, beroende på vilket system du har, genom att diska filter och fläkthjul. Det är viktigt eftersom filtret fångar upp fett och smuts för att det inte ska hamna i kanalen, och är det smutsigt ökar risken att din spisfläkt inte fungerar som den ska och att mer fett följer ut till kanalen.

Beroende på vilket system, filter och köksfläkt du har, samt om du underhåller filtret och fläkthjulet regelbundet själv rekommenderar vi att utföra en totalrensning vart 3-5 år. Vi hjälper dig såklart på vägen och ger dig konsultation i hur just du kan sköta din anläggning.

Ett väldigt smutsigt fläkthjul.
Ett rent fläkthjul.

Injustering av ventilationssystem

En man utför ovk

Varför injustering är viktigt

För att ventilationen i ditt hem ska fungera optimalt och för att du ska spara energi behöver ventilationssystemet vara korrekt justerat för att minska risken för fukt och mögelskador, onödigt drag och dålig luft.

Vi mäter din byggnads luftflöde och hjälper dig att justera ventilationsystemet för att du ska få balans mellan tilluft och frånluft.

Vi har certifierad personal som utför obligatoriska ventilationskontroller, OVK, och dessutom kan vi hjälpa dig med täthetsprovning av din bostad för att ge dig råd i hur du kan optimera din inomhuskomfort.  

OVK
Pil åt höger ikon
Täthetsprovning
Pil åt höger ikon

Med kunskap, service och kvalitet sedan 1990

Med vår gedigna kunskap, enastående service och hög kvalitet är vi det självklara valet för alla dina ventilationsbehov. Oavsett om det gäller privatpersoner, byggbolag, kommuner eller företag kan du lita på att våra erfarna team levererar pålitliga lösningar för en bättre inomhusmiljö. Med oss får du mer än bara ett företag - du får en pålitlig partner som sätter din tillfredsställelse i första hand.

Kontakta din lokala kammare

Har du frågor och funderingar kring våra ventilationstjänster? Klicka in dig på din kommun för att hitta lokal information, kontaktuppgifter och öppettider.

Vi ser fram emot höra ifrån dig!

Alvesta Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon
Lessebo Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon
Sävsjö Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon
Tingsryd Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon
Uppvidinge Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon
Vaggeryd Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon
Växjö Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon