Sotningsdistriktets logotyp
Skorstensfejaremästarnas riksförbund loggaFR2000 certifikat

Sotning

Sotning innebär rengöring av eldstäder, rökkanaler och avgaskanaler. Under sotningen tar vi bort brandfarliga beläggningar för att minska risken för brand i din byggnad.

Sotningen är ett lagkrav enligt Lag om Skydd mot Olyckor, och vi på Sotningsdistriktet utför sotningen i Alvesta, Lessebo, Sävsjö, Tingsryd, Uppvidinge, Vaggeryd samt Växjö på uppdrag av respektive kommun.

Ikon för sotning
En rökkanal fylld med tjära

Varför sotning är viktigt

Sotningen är lagstadgad och regleras i Lag om skydd mot olyckor samt i MSB's föreskrifter på grund av att soteld är en av de vanligaste orsakerna till brand i villor och småhus. Med regelbunden sotning kan vi ta bort brandfarliga beläggningar i eldstaden och skorstenen för att minska risken för soteld i ditt hem.

Att sota kontinuerligt gör även att din eldstad blir mer effektiv och du får ut mer värme från eldningen, vi kan samtidigt förvarna om statusen på förbränningen är ofullständig samt ge dig tips på hur du ska elda så säkert som möjligt utifrån din anläggning.

Hur ofta sotning ska ske

Tidsfristen mellan sotningarna har att göra med vad det är för typ av eldstad, hur ofta den används och hur mycket sotbeläggningar som uppstår. Det är kommunen som bestämmer hur lång sotningsfristen ska vara, baserat på rekommendationer från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

När det är dags för sotning skickar vi ut en avisering till din brevlåda minst 2 veckor innan besöket beroende på vilken kommun du bor i. Det är alltid fastighetsägaren som ska informera oss om man installerar en ny eldstad, gör eventuella adressändringar eller om man eldar mer än tidigare. Det gäller även om man byter bränsleslag. Har du flyttat in i en fastighet med en eldstad ska det anmälas till Sotningsdistriktet.

Vanliga frågor om sotning
Pil till höger ikon
En ren rökkanal efter tjärborttagning

Förberedelser innan sotning

När kommunen upphandlar en sotningstaxa förutsätts det att sotningen kan ske utan dröjsmål. För att underlätta för vår arbetsmiljö samt uppfylla ditt ansvar som fastighetsägare är det bra att förbereda inför vårt besök.

Om du inte har möjlighet att ta emot oss under den aviserade tiden behöver du meddela oss för att ändra den, eller upplysa oss om hur vi kan utföra sotningen om du inte är hemma. Glöm inte att vi även erbjuder våra tjänster kvällstid fram till kl. 20.00, alla vardagar i veckan.

Om vi inte meddelas om uteblivet besök har vi rätt att debitera en avgift enligt kommunens sotningstaxa. Nedan har vi listat punkter som är bra att tänka på inför vårt besök för att underlätta arbetet och värna om din sotares arbetsmiljö.

Ställ fram stege

Pil neråt ikon

Glöm inte förbereda och ställa fram markstegen. Det är även viktigt att markstegen, takstegen och glidskyddet är i bra skick för vår säkerhet och arbetsmiljö.

Framkomlighet

Pil neråt ikon

Se till att vi har fri väg och kommer åt eldstaden samt eventuella sotluckor. Våra verktyg kan vara otympliga, så att ta bort ömtåliga föremål minskar risken för tråkiga olyckor. Tänk på att vi även behöver en fri väg till stege och tak.

Under vintertid är det bra att skotta innan vi kommer för att undvika halkrisk och blöta strumpor.

Täck för känsliga ytor

Pil neråt ikon

Sot är små, flyktiga partiklar och vi gör vårt bästa för att inte smutsa ner. Genom att täcka för känsliga ytor med till exempel ett gammalt lakan, skyddspapper eller plast kan vi hjälpas åt att skydda känsliga ytor för eventuell nedsmutsning och repor.

Undvik att elda samma dag

Pil neråt ikon

För att värna om vår arbetsmiljö, säkerhet och verktyg är det viktigt att eldstaden och rökkanalen har svalnat.
Det gäller även pannor.

Husdjur

Pil neråt ikon

Se till att du har ditt husdjur under uppsikt vid besöket och om möjligt hålla det avskilt från de utrymmen vi behöver vistas i.

Aska

Pil neråt ikon

Askhantering ingår inte vid sotning, såvida den inte är belägen i eldstadens rökgasvägar. Vårt arbete underlättas om eldstaden är tömd på aska innan vi kommer.

Att aska kontinuerligt gör även din eldning mer effektiv.

Skorstenshuv

Pil neråt ikon

Om skorstenshuven inte är lätt öppningsbar, så ska den demonteras innan besöket för att vi ska kunna komma åt rökkanalerna och utföra vårt arbete på bästa sätt samtidigt som vår arbetsmiljö förbättras.

Rengöring av skorstenshuven ingår inte vid ordinarie sotning. Tänk på att själv rengöra skorstenskrona och huv från sot och aska för att undvika en eventuell glödbrand.  

Pelletsbrännare

Pil neråt ikon

Vid eldning av pellets ska brännaren vara avstängd och om möjligt demonterad innan sotning.  

Vermikulitplattor

Pil neråt ikon

Eventuella vermikulitplattor i eldstaden ska tas ur ut eldstaden för att vi ska kunna komma åt sotet.
Vi hjälper er gärna med detta, men eftersom vermikulitplattor med tiden kan bli sköra och är förbrukningsvaror så ersätter vi inte dem om de skulle gå sönder.

Glöm inte meddela oss

Pil neråt ikon

Glöm inte att kontakta oss om du behöver ändra tid, får förhinder, om någon annan än du kommer att närvara vid sotningen eller brandskyddskontrollen samt andra upplysningar som kan vara bra för oss att veta om innan vi kommer.

Vi går aldrig in i fastigheter utan tillstånd, därför måste du upplysa oss om ytterdörren är öppen eller om du placerar ut en nyckel.  

Kontakta din lokala kammare

Har du frågor och funderingar kring sotning, brandskyddskontroll eller några av våra andra tjänster? Klicka in dig på din kommun för att hitta lokal information, kontaktuppgifter och öppettider.

Glöm inte kontakta oss för att lämna upplysningar vid bokat besök, till exempel om du får förhinder, lämnar ytterdörren öppen eller placerar ut en nyckel. Vi går aldrig in utan tillstånd.

Vi ser fram emot höra ifrån dig!

Alvesta Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon
Lessebo Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon
Sävsjö Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon
Tingsryd Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon
Uppvidinge Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon
Vaggeryd Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon
Växjö Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon

Enligt Lag om skydd mot olyckor

Det är många som inte vet om att sotning och brandskyddskontroll är lagstadgat enligt Lag om skydd mot olyckor, och att både fastighetsägaren, kommunen samt sotningsdistriktet har skyldigheter som måste följas.

Nedan kan du läsa en kort sammanfattning, och vi rekommenderar dig att läsa den senaste uppdateringen av Lag om skydd mot olyckor samt MSB's föreskrifter om sotning och brandskyddskontroll.

Ett vitt hus med skorsten på en kulle.

Fastighetsägarens ansvar

Den som utför sotning eller brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till den anläggning som berörs och att få nödvändiga upplysningar och handlingar. Därför måste man informera oss om man har installerat en ny eldstad, gjort adressändringar, eller om ni nyttjar eldstaden i större omfattning än vad ni tidigare har gjort.

Skorsten med skorstenshuv, en sjö i bakgrunden.

Kommunens ansvar

För att skydda människors liv och hälsa, egendom och miljö ska kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador.

Det är även kommunen som bestämmer avgiften för sotningen samt hur ofta du ska sota. Du kan läsa mer om taxor och frister på din kommuns hemsida.

En sotare på taket sotar skorstenen.

Sotningsdistriktets åtagande

Det är vi som har fått uppdraget av din kommun att se till att din eldstad och skorsten blir sotad inom de sotningsfrister som din kommun bestämt, som beror på typ av eldstad och hur mycket den används, för att minska risken för soteld samt hjälpa kommunen att uppfylla deras ansvar i Lag om Skydd mot olyckor gällande sotning och brandskyddskontroll.