Sotningsdistriktets logotyp
Skorstensfejaremästarnas riksförbund loggaFR2000 certifikat

Rengöring och brandskyddskontroll i storkök

Imkanaler i storkök ska rengöras och brandskyddskontrolleras enligt Lag om Skydd mot olyckor samt MSB's föreskrifter. Detta för att minska risken för brand och brandspridning inom byggnader genom att ta bort brandfarliga beläggningar som till exempel fett, och för att kontrollera att imkanalen fungerar som den ska.

Sotningsdistriktet utför rengöring och brandskyddskontroll i Alvesta, Lessebo, Sävsjö, Vaggeryd samt Växjö på uppdrag av respektive kommun. I kommunerna Uppvidinge och Tingsryd utför vi endast rengöring av imkanaler.

Ikon för sotning och brandskyddskontroll av storkök
En kock flambérar i sin stekpanna.

Varför imkanaler ska rengöras och kontrolleras

I imkanaler och fläktar fastnar fett och damm som är lättantändligt, och skulle en brand uppstå i kanalen är risken stor att den kan sprida sig vidare till närliggande brännbara material och byggnadsdelar vilket kan ha förödande konsekvenser. Därför är det ett lagkrav på att rengöra och utföra brandskyddskontroll på imkanaler i storkök regelbundet för att minska risken för uppkomst och spridning av brand, och i ett tidigt skede upptäcka brister i systemet.

Intervaller för rengöring och brandskyddskontroll

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bestämmer hur ofta brandskyddskontrollen ska göras, och kommunen beslutar om intervallerna för hur ofta det ska rengöras.

När det är dags för rengöring och brandskyddskontroll kontaktar vi ägaren eller nyttjanderättshavaren, därför är det viktigt att upplysa oss om eventuella ägarbyten eller ändringar av verksamheten. Det är fastighetsägaren som har det yttersta ansvaret för att sotning och brandskyddskontrollen kan genomföras.

Vanliga frågor
Pil till höger ikon
En gasspis med låga.

Förberedelser inför vårt besök

Det är viktigt att meddela berörda personer, till exempel kökspersonal eller fastighetsskötare, om den bokade tiden. Vi behöver få tillträde och nycklar till de platser vi behöver komma åt för att kunna utföra vårt arbete, som till exempel tak och fläktrum. Glöm inte att stänga av eventuella larm, vi ersätter inte utryckningskostnader.

Kom ihåg att stänga av spisplattor och stekbord i god tid innan vårt besök så de hinner svalna. Se till att livsmedel, kastruller, kryddor och liknande är bortplockat under fläktkåporna så vi kan utföra vårt arbete.

Enligt Lag om skydd mot olyckor

Det är många som inte vet om att sotning och brandskyddskontroll är lagstadgat enligt Lag om skydd mot olyckor, och att fastighetsägare, kommunen samt Sotningsdistriktet har ett ansvar.

Nedan kan du läsa en kort sammanfattning, och vi rekommenderar dig att läsa den senaste uppdateringen av Lag om skydd mot olyckor samt MSB's föreskrifter om sotning och brandskyddskontroll.

En lyxig restaurang.

Fastighetsägarens ansvar

Den som utför sotning eller brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till den anläggning som berörs och att få nödvändiga upplysningar och handlingar. Därför måste fastighetsägaren informera oss om ändringar. Till exempel adressändring, ägarbyten, ändringar i konstruktionen eller ändring av verksamheten. Det är fastighetsägaren som har det yttersta ansvaret för att anläggningen blir rengjord och kontrollerad ur brandskyddssynpunkt.

En brandman släcker en övertänd byggnad.

Kommunens ansvar

För att skydda människors liv och hälsa, egendom och miljö ska kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador.

Det är även kommunen som bestämmer avgiften för brandskyddskontrollen, som du kan hitta på din kommuns hemsida.

Mästarbältet ligger i en braskamin

Sotningsdistriktets åtagande

Det är vi som har fått uppdraget av din kommun att se till att din imkanal blir rengjord och kontrollerad ur brandskyddssynpunkt för att minska risken för olyckor samt hjälpa kommunen att uppfylla deras ansvar i Lag om Skydd mot olyckor gällande sotning och brandskyddskontroll.

Kontakta din lokala kammare

Vi ser fram emot höra ifrån dig! Har du frågor och funderingar kring sotning, brandskyddskontroll eller några av våra andra tjänster? Klicka in dig på din kommun för att hitta lokal information, kontaktuppgifter och öppettider.

Alvesta Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon
Lessebo Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon
Sävsjö Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon
Tingsryd Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon
Uppvidinge Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon
Vaggeryd Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon
Växjö Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon