Sotningsdistriktets logotyp
Skorstensfejaremästarnas riksförbund loggaFR2000 certifikat

Täthetsprovning av byggnad

En otät och bristfälligt isolerad byggnad ökar energianvändningen samt även risken för fuktskador som kan resultera i kostsamma reparationer och dålig inomhusmiljö. Med hjälp av en täthetsprovning kan vi upptäcka otätheter i din byggnad och ge dig förslag på vilka åtgärder som du kan vidta för att optimera byggnadens täthet och öka komforten i byggnaden.

Ikon för täthetsprovning
En man utför ovk

Spara energi och skydda din byggnad mot fuktskador

Byggnader andas genom sitt ventilationssystem. Är byggnaden otät kan det skapa ett ojämnt inomhusklimat där ventilationssystemet behöver arbeta hårdare med en ökad energiförbrukning som följd. Olägenheter som kondens, drag och mögel kan även uppkomma.

Övriga tjänster inom ventilation

Vi erbjuder injustering, rengöring och ger dig skötselråd av ditt ventilationssystem vilket medför ett bättre inomhusklimat samt minskar energiförbrukningen.

Våra ventilationstjänster
Pil till höger ikon
En man utför ovk

Kontakta din lokala kammare

Har du frågor och funderingar kring sotning, brandskyddskontroll eller några av våra andra tjänster? Klicka in dig på din kommun för att hitta lokal information, kontaktuppgifter och öppettider.

Vi ser fram emot höra ifrån dig!

Alvesta Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon
Lessebo Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon
Sävsjö Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon
Tingsryd Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon
Uppvidinge Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon
Vaggeryd Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon
Växjö Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon