Sotningsdistriktets logotyp
Skorstensfejaremästarnas riksförbund loggaFR2000 certifikat

Obligatorisk ventilationskontroll

Bostäder byggs allt tätare för att förhindra värmen från att försvinna ut. Därför ställs det höga krav på att ventilationen är väl avpassad för byggnaden och eventuell verksamhet. Det är viktigt att systemet fungerar som det ska och är korrekt injusterat. Ett rent och väl fungerande ventilationssystem sparar energi och ger en bättre inomhusmiljö.

Sedan 1991 är det ett lagkrav på att det ska genomföras OVK i de flesta byggnader, och det är byggnadsnämnden som övervakar att OVK utförs inom kommunen.

Icon för OVK
En man utför ovk

Varför OVK är viktigt

Obligatorisk ventilationskontroll är lagstadgad och regleras i bland annat Plan och Bygglagen samt föreskrifter från Boverket. Syftet med lagen är att alla ska ha rätt till ett gott inomhusklimat och att ventilationen fungerar för att undvika sjukdomar och andra besvär som kan påverkas av dålig luft.

Under ventilationskontrollen kontrollerar vi bland annat att byggnadens ventilationssystem i huvudsak fungerar som det gjorde när byggnaden uppfördes.

Vi utfärdar protokoll som ges till byggnadens ägare samt till byggnadsnämnden.

Hur ofta OVK ska ske

Den obligatoriska ventilationskontrollen ska göras innan ventilationssystemet används för första gången och därefter regelbundet för de flesta byggnader. Hur ofta en OVK behöver göras bestäms av Boverket och tidsintervallen varierar mellan 3 eller 6 år beroende beror på vilken typ av byggnad och ventilationssystem det rör sig om.

Pil till höger ikon
En man utför ovk
En man utför ovk

Ansvar enligt Plan och Bygglagen

Det är byggnadens ägare som är ansvarig för att den obligatoriska ventilationskontrollen utförs, och till skillnad från sotning och brandskyddskontroll är detta ingenting som upphandlas av kommunen. En fastighetsägare eller en bostadsrättsförening kan välja vilken certifierad kontrollant de vill. Kommunens byggnadsnämnd ska se till att fastighetsägaren fullföljer sina skyldigheter och har även rätt till att utfärda förelägganden och viten om brister inte åtgärdas eller om den obligatoriska ventilationskontrollen inte utförs.

Kontakta din lokala kammare

Har du frågor och funderingar kring sotning, brandskyddskontroll eller några av våra andra tjänster? Klicka in dig på din kommun för att hitta lokal information, kontaktuppgifter och öppettider.

Vi ser fram emot höra ifrån dig!

Alvesta Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon
Lessebo Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon
Sävsjö Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon
Tingsryd Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon
Uppvidinge Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon
Vaggeryd Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon
Växjö Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon