Sotningsdistriktets logotyp
Skorstensfejaremästarnas riksförbund loggaFR2000 certifikat

Brandskyddskontroll

Genom regelbundna brandskyddskontroller kan vi i god tid innan olyckan är framme upptäcka eventuella fel och brister på din anläggning.

Brandskyddskontrollen är ett lagkrav enligt Lag om Skydd mot Olyckor, och vi på Sotningsdistriktet utför brandskyddskontroll i Alvesta, Lessebo, Sävsjö, Vaggeryd samt Växjö på uppdrag av respektive kommun.

Ikon för brandskyddskontroll
Äldre braskamin i gjutjärn.

Varför brandskyddskontroll
är viktigt

Eldstäder och skorstenar utsätts för väder och vind, slitage och höga temperaturer. Det är helt naturligt att konstruktionen kommer att försämras över tid. Att upptäcka en brist i ett tidigt skede gör att vi både kan rädda liv och egendom. Brandskyddskontrollen regleras i Lag om skydd mot olyckor samt Förordning om skydd mot olyckor. Under brandskyddskontrollen kontrollerar vi hur brandskyddet påverkas av:

  • Sotbildning och beläggningar
  • Skador eller förändringar på anläggningen
  • Temperaturförhållanden
  • Drift och skötsel

För att få utföra brandskyddskontroller måste man ha en särskild behörighet, det är därför bara vidareutbildade sotare med teknikerkompetens som får utföra brandskyddskontroller.

Hur ofta brandskyddskontroll
ska ske

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bestämmer genom föreskrifter hur ofta brandskyddskontroll ska ske. Tidsintervallen ligger mellan 2 - 6 år och har att göra med vad det är för typ av eldstad, bränsle och hur mycket den används.

När det är dags för brandskyddskontroll skickar vi ut en avisering minst 2 veckor innan vi kommer beroende på vilken kommun du bor i, så att du ska kunna förbereda dig inför besöket. Har du nyligen flyttat in i en fastighet med en eldstad är det viktigt att informera oss om ägarbytet så vi kan uppdatera uppgifterna i vår kontrollbok.

Vanliga frågor om brandskyddskontroll
Pil till höger ikon
En gjutjärnskamin med luckan öppen så man ser brasan.

Förberedelser innan brandskyddskontroll

När kommunen upphandlar brandskyddskontroll och taxa förutsätts det att brandskyddskontrollen kan ske utan dröjsmål. För att underlätta för vår arbetsmiljö samt uppfylla ditt ansvar som fastighetsägare är det därför viktigt att förbereda inför vårt besök.

Om du inte har möjlighet att ta emot oss under den aviserade tiden behöver du meddela oss för att ändra den, eller upplysa oss om hur vi kan utföra brandskyddskontrollen om du inte är hemma. Om vi inte meddelas om uteblivet besök har vi rätt att debitera en avgift enligt kommunens taxa för brandskyddskontroll.

Nedan har vi listat punkter som är bra att tänka på inför vårt besök för att underlätta arbetet och värna om din sotares arbetsmiljö.

Ställ fram stege

Pil neråt ikon

Glöm inte förbereda och ställa fram markstegen. Det är även viktigt att markstegen, takstegen och glidskyddet är i bra skick för vår säkerhet och arbetsmiljö.

Vid en brandskyddskontroll behöver vi i de flesta fall även tillträde till vinden där skorstenen passerar, så det är bra att förbereda med en stege samt se till att vindsluckan är lätt att öppna.

Framkomlighet

Pil neråt ikon

Se till att vi har fri väg och kommer åt eldstaden, eventuella sot-och inspektionsluckor samt skorstenens utsida i hela dess längd. Detta görs för att vi bland annat ska kunna inspektera skorstenens bjälklagsgenomföring för att säkerställa att ingen förändring eller värmepåverkan har skett.

Under vintertid är det bra att skotta innan vi kommer för att undvika halkrisk.

Undvik att elda samma dag

Pil neråt ikon

För att värna om vår arbetsmiljö, säkerhet och verktyg är det viktigt att eldstaden och rökkanalen har svalnat.
Det gäller även pannor.

Husdjur

Pil neråt ikon

Se till att du har ditt husdjur under uppsikt vid besöket och om möjligt hålla det avskilt från de utrymmen vi behöver vistas i.

Aska

Pil neråt ikon

Askhantering ingår inte vid sotning, såvida den inte är belägen i eldstadens rökgasvägar. Vårt arbete underlättas om eldstaden är tömd på aska innan vi kommer.

Att aska kontinuerligt gör även din eldning mer effektiv.

Skorstenshuv

Pil neråt ikon

Om skorstenshuven inte är lätt öppningsbar, så ska den demonteras innan besöket för att vi ska kunna komma åt rökkanalerna och utföra vårt arbete på bästa sätt samtidigt som vår arbetsmiljö förbättras.

Rengöring av skorstenshuven ingår inte vid ordinarie sotning. Tänk på att själv rengöra skorstenskrona och huv från sot och aska för att undvika en eventuell glödbrand.  

Pelletsbrännare

Pil neråt ikon

Vid eldning av pellets ska brännaren vara avstängd och om möjligt demonterad innan sotning.  

Vermikulitplattor

Pil neråt ikon

Eventuella vermikulitplattor i eldstaden ska tas ur ut eldstaden för att vi ska kunna komma åt sotet.
Vi hjälper er gärna med detta, men eftersom vermikulitplattor med tiden kan bli sköra och är förbrukningsvaror så ersätter vi inte dem om de skulle gå sönder.

Glöm inte meddela oss

Pil neråt ikon

Glöm inte att kontakta oss om du behöver ändra tid, får förhinder, om någon annan än du kommer att närvara vid sotningen eller brandskyddskontrollen samt andra upplysningar som kan vara bra för oss att veta om innan vi kommer.

Vi går aldrig in i fastigheter utan tillstånd, därför måste du upplysa oss om ytterdörren är öppen eller om du placerar ut en nyckel.  

Kontakta din lokala kammare

Har du frågor och funderingar kring sotning, brandskyddskontroll eller några av våra andra tjänster? Klicka in dig på din kommun för att hitta lokal information, kontaktuppgifter och öppettider.

Glöm inte kontakta oss för att lämna upplysningar vid bokat besök, till exempel om du får förhinder, lämnar ytterdörren öppen eller placerar ut en nyckel. Vi går aldrig in utan tillstånd.

Vi ser fram emot höra ifrån dig!

Alvesta Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon
Lessebo Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon
Sävsjö Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon
Tingsryd Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon
Uppvidinge Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon
Vaggeryd Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon
Växjö Sotningsdistrikt
Pil åt höger ikon

Enligt Lag om skydd mot olyckor

Det är många som inte vet om att sotning och brandskyddskontroll är lagstadgat enligt Lag om skydd mot olyckor, och att både fastighetsägaren, kommunen samt sotningsdistriktet har skyldigheter som måste följas.

Nedan kan du läsa en kort sammanfattning, och vi rekommenderar dig att läsa den senaste uppdateringen av Lag om skydd mot olyckor samt MSB's föreskrifter om sotning och brandskyddskontroll.

Ett vitt hus med skorsten på en kulle.

Fastighetsägarens ansvar

Den som utför sotning eller brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till den anläggning som berörs och att få nödvändiga upplysningar och handlingar. Därför måste man informera oss om man har installerat en ny eldstad, gjort adressändringar, eller om ni nyttjar eldstaden i större omfattning än vad ni tidigare har gjort.

Skorsten med skorstenshuv, en sjö i bakgrunden.

Kommunens ansvar

För att skydda människors liv och hälsa, egendom och miljö ska kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador.

Det är även kommunen som bestämmer avgiften för brandskyddskontrollen och det är MSB som beslutar hur ofta brandskyddskontrollen ska ske. Du kan läsa mer om taxor och frister på din kommuns hemsida.

En sotare på taket sotar skorstenen.

Sotningsdistriktets åtagande

Det är vi som har fått uppdraget av din kommun att se till att din eldstad och skorsten blir kontrollerad ur brandskyddssynpunkt inom den frist som MSB bestämt, som beror på anläggningen och hur mycket den används, för att minska risken för olyckor samt hjälpa kommunen att uppfylla deras ansvar i Lag om Skydd mot olyckor gällande sotning och brandskyddskontroll.