Sotningsdistriktets logotyp
Skorstensfejaremästarnas riksförbund loggaFR2000 certifikat

Taxor

Ikon för sotning

Varierande taxor

Priserna för sotning och brandskyddskontroll kallas för sotningstaxa och brandskyddskontrolltaxa. Det är varje enskild kommun som har i uppgift att bestämma taxor för sotning och brandskyddskontroll, som du kan hitta på din kommun eller räddningstjänsts hemsida. Taxorna varierar därför beroende på vilken kommun du bor i, men också beroende på vilken typ av anläggning du har.

Genom att klicka på länkarna kommer du till respektive kommuns taxa, med reservation för eventuella ändringar.  

Övriga tjänster

Priserna för våra övriga tjänster varierar beroende på hur många objekt det rör sig om, vad för typ av tjänst och vart du bor.

Kontakta din lokala kammare för att veta mer, varmt välkommen!